Otázka:

Aké je správne skloňovanie mena juhoafrického športovca Oscara Pistoriusa/Pistoria ?

Heslá:

Pistorius

Odpoveď:

Priezvisko súčasného juhoafrického športovca Pistoriusa odporúčame skloňovať so zachovaním koncového -us, napr. od Pistoriusa – o Pistoriusovi – s Pistoriusom. Takto sa skloňujú aj slovenské rodné mená a priezviská zakončené na -us, napr. Július – Júliusa, Lichardus – Lichardusa.    

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pistorius