Otázka:

Chcel by som poprosiť o riešenie mojej dilemy tvaru prídavného mena odvodeného od názvu obce Hronovce: hronovecký či hronovský.

Heslá:

Hronovce

Odpoveď:

Prídavné mená utvorené z názvov zakončených na -ovce priberajú príponu -ský, napr. Gánovce – gánovský (Gánovské travertíny), Pozdišovce – pozdišovský (pozdišovská keramika), Rusovce – rusovský (rusovské ramená), pričom koncové -ce z názvu obce odpadáva. Prídavné meno z názvu obce Hronovce má preto podobu hronovskýa uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu (v časti Názvy obcí na Slovensku), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk (zadaním názvu obce do vyhľadávača).  

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hronovce