Otázka:

Zaujímalo by ma, aký je presný význam slova "meteor". Podľa mojich vedomostí ide o jav spôsobený preletom častice z vesmíru atmosférou. V tlači však čítam o tom, ako letel nad Ruskom meteor, ako vybuchol meteor.

Heslá:

meteor

Odpoveď:

Výklad významu slova meteor si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). Slovo meteor má význam, ktorý uvádzate vo svojom emaile, a to „zrakový úkaz vyvolaný dotykom kozmických častíc s atmosférou“. Vo význame „kozmická častica spadnutá na zem“ je správne slovo meteorit.

 

 

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meteor