Otázka:

V súvislosti so športom sa hovorí, že hráč sa UPÍSAL klubu xy. Je toto sloveso v takejto situácii vhodné?

Heslá:

upísať sa

Odpoveď:

 

Sloveso upísať sa má význam „písomne sa zaviazať“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk), preto vyjadrenie hráč sa upísal klubu vo význame „hráč podpísal dohodu s klubom“ je správne.

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu upísať sa