Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne skloňuje meno Andrea v jednotnom a množnom čísle?

Heslá:

Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea

Odpoveď:

Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, platí nepravidelné skloňovanie, to znamená, že sa skloňujú podľa vzoru žena, ale v niektorých pádoch majú odlišné pádové prípony od tohto vzoru (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, skloňovanie vzoru idea aj na www.juls.savba.sk). Vlastné meno Andrea má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle Andrea – bez Andrey – k Andrei – (vidím) Andreu – o Andrei – s Andreou, v množnom čísle Andrey – bez Andreí – k Andreám – (vidím) Andrey – o Andreách – s Andreami


Otázka z 25. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea