Otázka:

Ako sa správne napíše názov film. diela - "Vrchársky otčenáš", alebo "Vrchársky očenáš"?

Heslá:

Otčenáš

Odpoveď:

Názov základnej modlitby kresťanov Otče náš sa píše aj v jednoslovnej podobe Otčenáš, napr. pomodli sa päť Otčenášov a dva Zdravasy (modlitbu Zdravas′ Mária). Slovo Otčenáš sa píše s t, ale vyslovuje sa [očenáš]. Pravopis slova Otčenáš si môžete overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Otčenáš