Otázka:

Slovíčko viď. (napr. viď. príloha 1) sa píše bez bodky alebo s bodkou?

Heslá:

viď

Odpoveď:

Za slovkom viď nepíšeme bodku, lebo to nie je skratka. Ide o zastaraný rozkazovací spôsob od slovesa vidieť, ktorý mal v minulosti podoby viď aj vidz. V súčasnosti sa odporúča pri odkazovaní na literárne zdroje používať namiesto zastaraného výrazu viď spisovný infinitívny tvar od slovesa pozrieť – pozri, napr. pozri s. 3, pozri prílohu a pod.  Pri odkazovaní sa používa aj skratka slova porovnaj – porov., napr. porov. Mistrík, 1985, s. 148 – 151.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu viď