Otázka:

Ktorý názov je správny: žihľava dvojdomá alebo pŕhľava dvojdomá?

Heslá:

žihľava

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú názvy rastliny s pŕhlivými chĺpkami žihľava pŕhľava takzvané absolútne synonymá, ktoré sa odlišujú iba územným pôvodom. V botanickej terminológii už minimálne od roku 1986, keď vyšla publikácia Slovenské botanické názvoslovie s novým spracovaním slovenskej botanickej nomenklatúry, funguje popri platnom vedeckom latinskom názve Urtica platný slovenský názov pŕhľava. Názov žihľava sa v publikácii uvádza iným typom písma ako neplatný (neodborný) názov, ktorý podľa autorov publikácie možno používať v bežnej hovorovej reči, ale v odborných prácach treba používať platný názov pŕhľava. Slovenský platný názov rastliny Urtica dioica je pŕhľava dvojdomá. V predhovore citovanej publikácie sa uvádzajú iba všeobecné dôvody, prečo sa slovenská komisia pre nomenklatúru vyšších rastlín pri Slovenskej akadémii vied rozhodla v osemdesiatych rokoch vypracovať novú botanickú nomenklatúru (resp. zrevidovať a doplniť predchádzajúcu), takže Vám nemôžeme zodpovedať otázku, prečo sa zmenil botanický názov žihľava na pŕhľava.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žihľava