Otázka:

Ako sa správne píše a vyslovuje názov nástroja na vŕtanie "vŕtak" alebo "vrták"?

Heslá:

vrták

Odpoveď:

Nástroj na vŕtanie sa nazýva slovom vrták s dlhým á. Slovo vrták sa vyslovuje tak, ako sa píše a nájdete ho aj v slovenských slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vrták