Otázka:

Je správne písať názvy zadefinovaných pojmov s veľkým začiatočným písmenom? Napr. v norme píšeme Dar, Zamestnanec, Úplatok...

Heslá:

začiatočné písmená

Odpoveď:

 

Písanie všeobecných podstatných mien ako dar, vládni činitelia, zamestnanec, úplatok a pod. vo vete s veľkým začiatočným písmenom je v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu a nezodpovedá kodifikovanej podobe spisovnej slovenčiny ani ustanoveniu v jazykovom zákone, že štátnym jazykom v Slovenskej republike je slovenský jazyk v jeho kodifikovanej podobe. Text možno sprehľadniť inými prostriedkami (bez toho, aby sa takýmto nevhodným spôsobom zasahovalo do pravopisu), napr. použitím iného typu písma. Slová ako dar, vládni činitelia, zamestnanec a úplatok treba písať s malým začiatočným písmenom aj v pozícii hesiel (výkladového slovníka).

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začiatočné písmená