Otázka:

Slovo patetický sa u nás veľmi často používa vo význame úbohý, pravdepodobne pod vplyvom anglického pathetic. Je to správne?

Heslá:

patetický

Odpoveď:

Váš postreh, že slovo patetický sa pod vplyvom angličtiny používa nevhodne, je opodstatnený. Anglické prídavné meno pathetic má význam „dojímavý; smutný, žalostný“. V slovenských dabovaných textoch sa často nevhodne používa namiesto prídavného mena trápny, smiešny, napr. Si patetický.Si trápny/smiešny.


Otázka z 17. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu patetický