Otázka:

Aký je tvar nominatívu plurálu od slova "akýkoľvek"?

Heslá:

akýkoľvek

Odpoveď:

Neurčité zámeno akýkoľvek sa skloňuje tak ako opytovacie zámeno aký, ktoré je jeho základom, čiže ako prídavné mená podľa vzoru pekný. To znamená, že v nominatíve množného čísla v mužskom osobnom rode má zámeno akýkoľvek mäkké í: akíkoľvek (ľudia). V ostatnýchpádoch má tvrdé prípony: akýchkoľvek (ľudí), akýmkoľvek (ľuďom), akýchkoľvek (ľudí), (o) akýchkoľvek (ľuďoch), (s) akýmikoľvek (ľuďmi). Rovnako skloňujeme neurčité zámená ktorýkoľvek, akýsi ktorýsi, ako aj ukazovacie zámeno takýto. Správne píšeme ktoríkoľvek uchádzači, akísi dobrodinci, ktorísi pracovníci, takíto spoločníci.


Otázka z 17. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akýkoľvek