Otázka:

Dobrý deň, kde v nasledujúcom spojení mám použiť čiarku? - "Rím 1. decembra; v Martine 19. 06. 2009."

Heslá:

čiarka, dátum, príslovkové určenie

Odpoveď:

Príslovkové určenia rozličného ani toho istého druhu so širším a užším určením sa neoddeľujú čiarkou a rovnako sa neoddeľujú ani v údaji dátumu s určením miesta (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kap. 2.4. Čiarka, s. 102 aj na www.juls.savba.sk): Rím 1. decembra; v Martine 19. 06. 2009.
Otázka z 19. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 26 odpovedí k heslu čiarka