Otázka:

Sú spisovné slová Kunsthalle a Kulturpark? Znejú cudzo a pritom sa často používajú, najmä v Košiciach. Platí ešte zákon o ochrane spisovného jazyka?

Heslá:

Kunsthalle

Odpoveď:

Slovom Kunsthalle sa označuje výstavná sieň vo Viedni, ale aj v iných mestách, ktorá slúži na reprezentáciu súčasného a moderného umenia. O zriadení výstavného zariadenia pod týmto názvom sa roky uvažuje v Bratislave, v súčasnosti funguje v Košiciach. Tu prebudovali bývalé kasárne na kultúrne centrum s názvom Kulturpark, ktoré má plniť podobnú funkciu ako bývalý Park kultúry a oddychu v Bratislave. Názvy Kunsthalle Kulturpark možno hodnotiť ako nemecké prevzatia. V slovenčine by im zodpovedali názvy Galéria (Múzeum) moderného umenia Park kultúry, resp. Park kultúry a oddychu.

Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, dohľad nad dodržiavaním spisovného jazyka (podľa formulácie zákona kodifikovanej podoby štátneho jazyka) vo verejných prejavoch je naďalej v kompetencii Ministerstva kultúry SR.

 


Otázka z 16. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kunsthalle