Otázka:

Vážené dámy, vážení páni, prosím Vás o vysvetlenie čo je správne: "spájkovací modul" / "pájkovací modul". Ďakujem za vysvetlenie. S pozdravom Edgar Baradlai

Heslá:

spájkovať, spájkovací, pájkovať, pájkovací

Odpoveď:

V slovenských slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk si môžete vyhľadať heslá spájka (tvar pájka sa v slovenčine považuje za nespisovný), spájkovať spájkovací. Modul slúžiaci alebo určený na spájkovanie sa nazýva správne spájkovací modul.  


Otázka z 16. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spájkovať