Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: náhla zástava obehu alebo náhle zastavenie obehu?

Heslá:

zástava

Odpoveď:

 

Na rozdiel od češtiny, kde funguje slovo zástava ako homonymum (t. j. slovami rovnakej grafickej podoby, ale odlišného pôvodu a významu sa vyjadruje viac rozličných pojmov) a pomenúva sa ním okrem iného aj „zastavenie, prerušenie“, v slovenčine má slovo zástava iba význam „obdĺžniková látka so záväznou kombináciou farieb a vzorov používaná ako symbol istého spoločenstva“. V súvislosti s krvným obehom sa v slovenčine používa termín náhle zastavenie (krvného) obehu alebo náhle prerušenie (krvného) obehu.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zástava