Otázka:

Aký je to bezpredmetný človek ?

Heslá:

bezpredmetný

Odpoveď:

Prídavné meno bezpredmetný má v slovenčine význam „pre ktorý nie sú (dostatočné alebo aktuálne) dôvody, ktorý stratil opodstatnenosť, aktuálnosť“. Synonymom slova bezpredmetný je slovo neopodstatnený, napr. bezpredmetný návrh, bezpredmetná žiadosť, sťažnosť. V súvislosti s osobami sa prídavné meno bezpredmetný používa zriedkavo, ale dalo by sa utvoriť napríklad spojenie bezpredmetný kandidát, označujúce kandidáta, o ktorom sa ďalej neuvažuje (nemá zmysel o ňom uvažovať). Bez širšieho kontextu, v akom bolo spojenie bezpredmetný človek použité, sa nemôžeme vyjadriť k jeho významu a vhodnosti. Predpokladáme, že v tomto prípade bolo prídavné meno bezpredmetný použité nevhodne.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezpredmetný