Otázka:

Chcel by som sa spýtať, kedy sa píše slovo pekný, kedy pekní a kedy pekni bez dĺžňa.

Heslá:

pekný

Odpoveď:

Prídavné meno pekný sa píše s tvrdým v mužskom rode v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla. V nominatíve jednotného čísla sa prídavné meno pekný spája s osobnými podstatnými menami mužského rodu, ako aj so zvieracími podstatnými menami a s neživotnými podstatnými menami mužského rodu, napr. toto je pekný chlapec, toto je pekný kôň, toto je pekný strom. V akuzatíve jednotného čísla sa prídavné meno pekný spája iba s neživotnými podstatnými menami, napr. vybrali sme pekný strom (ale vybrali sme pekného chlapca, pekného koňa). Tvar prídavného mena pekní s je iba v nominatíve množného čísla pri osobných podstatných menách mužského rodu, t. j. toto sú pekní chlapci (ale pekné kone, pekné stromy). Tvar pekni s krátkym -i nemá prídavné meno pekný v nijakom páde. Tvar pekni nezodpovedá slovenskému pravopisu.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pekný