Otázka:

Pekný deň, prosím Vás, podľa akého vzoru sa skloňuje slovo "excel"? Myslím, že podľa vzoru "stroj", ale nie som si istá. Ďakujem

Heslá:

excel, e-mail

Odpoveď:

 

Slovo excel sa svojím zakončením -el zaraďuje do skupiny prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -el, -er, ako napríklad hotel, motel, Eurotel, propeler, revolver, éter, kráter, skener, server, zeler atď. Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) sa takéto prevzaté slová skloňujú podľa vzoru dub (v nominatíve množného čísla majú rovnako ako podstatné meno dub príponu -y, teda dva excely, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i (o exceli). Jednotlivé pádové podoby slova excel sú: excel – excelu – excelu – excel – o exceli – s excelom, v množnom čísle: excely – excelov – excelom – excely – o exceloch – s excelmi.

   


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu excel