Otázka:

Dobrý deň, mám české mestá, ktoré používam v slovenskom texte preložiť do slovenčiny? Ako sa skloňujú?

Heslá:

Nové Město na Moravě, Kroměříž, Černý Kříž, Poděbrady, Dvůr Králové nad Labem, Karlovy Vary, Karlove Vary, české mestá

Odpoveď:

 

 

Názvy českých miest si aj v textoch písaných po slovensky ponechávajú pôvodnú podobu s českými písmenami ě, ř, ů, napr. Nové Město na Moravě, Kroměříž, Černý Kříž, Poděbrady, Dvůr Králové nad Labem (výnimkou je názov Karlovy Vary, ktorý má v slovenčine vžitú podobu Karlove Vary uvedenú v PSP), no pri skloňovaní sa pridávajú pádové prípony podľa slovenských pravidiel – v Novom Měste na Moravě, v Kroměříži, pri Černom Kříži, v Poděbradoch, z Dvora Králové nad Labem.  Niektoré názvy českých miest a obcí majú v slovenčine odlišné rodové zaradenie ako v češtine, napr. Chrudim, Kouřim, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Příbram, Vlašim (v češtine ženský rod a v slovenčine mužský rod), čo si možno overiť v jazykových príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Slovník slovenského jazyka (6. zväzok z r. 1968). 


Otázka z 18. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Nové Město na Moravě