Otázka:

Mám ho ........? (aký je správny tvar slovesa lustrovať v uvedenej otázke).

Heslá:

lustrovať, prelustrovať

Odpoveď:

Sloveso lustrovať je obojvidové, popri ňom je aj dokonavá podoba prelustrovať. Vo vete Mám ho lustrovať/prelustrovať? vo význame „mám ho preveriť lustráciou?“ možno použiť obidve slovesá, ktorých významy sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).  

 

 

 


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lustrovať