Otázka:

Je správne "rozácea" alebo "rosácea"?

Heslá:

rosacea, rozacea, ružovka

Odpoveď:

 

Vo význame „zdĺhavá kožná choroba prejavujúca sa vznikom červených rozšírených cievok a sčervenaním tváre“ sa v slovenčine používajú tri podoby pomenovania – latinská podoba rosacea (napr. vo Veľkom slovníku cudzích slov),zdomácnená podoba rozacea aj domáci ekvivalent ružovka (posledné dve podoby sa uvádzajú napr. v prekladových slovníkoch medicíny). Z uvedených podôb možno uprednostniť zdomácnenú podobu latinského výrazu rozacea.

 


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rosacea