Otázka:

Je správne "atopia" alebo "atópia"?

Heslá:

atopia

Odpoveď:

 

Vo význame „forma alergického mechanizmu podmieňujúca vznik najtypickejších alergických chorôb (sennej nádchy, astmy a pod.)“ sa v slovníkoch cudzích slov uvádza podoba atopia (porov. Slovník cudzích slov aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk)

 


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu atopia