Otázka:

Je správne "po zotretí" alebo "po zotrení"?

Heslá:

zotretie, zotrenie

Odpoveď:

Od slovesa zotrieť sú správne utvorené obidve podoby slovesného podstatného mena – zotretie aj zotrenie. V spojení po zotretí odporúčame uprednostniť uvedenú podobu, ktorá je častejšia.


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zotretie