Otázka:

Aký je správny tvar slova: validovať či validizovať?

Heslá:

validita, validácia, validný, validovať, validizovať, akčný, akciový, aktivácia, aktivizácia, validizácia

Odpoveď:

 V slovníkoch cudzích slov sa vo význame „platnosť“ uvádza podstatné meno validita, vo význame „overenie, preverenie“ slovo validácia a vo význame „platný“ sa uvádza prídavné meno validný. Uvedené podoby možno považovať za ustálené. Sloveso validovať alebo validizovať sa v slovenských výkladových slovníkoch ani v slovníkoch cudzích slov neuvádza, no ak vychádzame zo základu slova validácia, z neho utvorená náležitá podoba slovesa vo význame „overovať platnosť niečoho“ je validovať (táto podoba sa často používa v odbornej literatúre, napr. aj v slovenských technických normách).

 V slovenčine fungujú dvojice prevzatých slov s rovnakým základom, ale rozličnými príponami, napr. akčný akciový alebo aktivácia aktivizácia, no ide o také slová, ktorých podoby si vyžiadala jazyková prax napríklad pri rozštiepení významu alebo v dôsledku rozličnej spájateľnosti. Nepredpokladáme, že by to bol aj prípad dvojice slovies validovať validizovať, resp. podstatných mien validácia validizácia, teda že by bol medzi nimi nejaký významový rozdiel, odporúčame preto používať ustálené podoby validovať validácia.

 


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu validita