Otázka:

Aký je správny výraz pre anténu, ktorá šíri signál všetkými smermi? Je prídavné meno všesmerový spisovné?

Heslá:

všesmerový, všesmerová anténa

Odpoveď:

 Prídavné meno všesmerový je správne utvorené spisovné slovo, v slovenčine funguje ako odborný termín v spojení všesmerová anténa a je slovenským ekvivalentom anglického rádiotechnického termínu omnidirectional antenna a českého termínu všesměrová anténa, ktoré uvádzate vo svojom e-maile (porov. 2. zväzok Anglicko-slovenského technického slovníka /ALFA: Bratislava 1985/ a Česko-slovenský slovník /Veda: Bratislava 1979/).

 


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu všesmerový