Otázka:

Je správne "projekčná činnosť" alebo "projektová činnosť"?

Heslá:

projektový, projekčný, projektová-projekčná činnosť

Odpoveď:

 

Prídavné mená projektový projekčný vo význame „vzťahujúci sa na projektovanie, projekciu“ sú synonymné a v spojení projektová/projekčná činnosť možno použiť obidve. Uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ); obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 29. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu projektový