Otázka:

Prosím o objasnenie výrazu "pôdišiar" (vyskytuje sa v diele D. Chrobáka).

Heslá:

pôdišiar, podišiar

Odpoveď:

 

Slovo pôdišiar je variant slova podišiar, ktoré sa uvádza v Slovníku slovenského jazyka ako nárečový výraz vo význame „polica na syr a nádoby na salaši“ (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). V 2. zväzku Slovníka slovenských nárečí sa slovo podišiar uvádza vo viacerých významoch,a to ako celoslovenský ovčiarsky výraz vo význame „polica v kolibe, na ktorú sa ukladá syr, oštiepky ap.“, v dolnooravskom a kysuckom nárečí ako „priestor v humne, medzi strechou a povalou, kde sa dáva slama“ a v hornooravskom nárečí ako „kryt v podobe šindľovej strechy, prístrešie“. Presný význam slova použitého v diele Dobroslava Chrobáka možno určiť iba podľa kontextu.

 


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pôdišiar