Otázka:

Ako správne skloňovať slovo "šteňa" v množnom čísle?

Heslá:

šteňa, štence, šteňatá.

Odpoveď:

 

Slovo šteňa má v množnom čísle dvojtvar – štence aj šteňatá. Obidva tvary sú správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).

 


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šteňa