Otázka:

Dobrý deň, na čo slúži morfologický analyzátor?

Heslá:

morfologický analyzátor

Odpoveď:

Morfologický analyzátor slúži na overenie si reálneho fungovania slova v úze. Obsahuje preto aj tvary, ktoré nie sú zhodné so súčasnou kodifikáciou. Používa sa predovšetkým na výskumné účely. Kodifikované tvary si možno overiť iba v základných kodifikačných príručkách, akými sú posledné vydania Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka. 


Otázka z 11. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu morfologický analyzátor