Otázka:

V slove interrupcia je naozaj zdvojené "r"? Alebo je správne "interupcia"?

Heslá:

interrupcia

Odpoveď:

 

Slovo interrupcia sa píše v uvedenej podobe a takto sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v slovenských výkladových slovníkoch, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 04. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu interrupcia