Otázka:

Je správne písať "post-abortívny syndróm" cez pomlčku? Alebo bez pomlčky?

Heslá:

postembryonálny, postfetálny, postabortívny

Odpoveď:

 

Zložené prídavné mená s prvou časťou post- sa píšu spolu, napr. postembryonálny „nasledujúci po embryonálnom období“, postfetálny „vzťahujúci sa na obdobie po narodení“. Tak aj prídavné meno postabortívny sa píše spolu, bez spojovníka.

 


Otázka z 04. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu postembryonálny