Otázka:

Chcela by som sa spýtať, či je správne slovo inovatívny alebo inovačný v slovnom spojení najinovačnejšie spoločnosti.

Heslá:

inovačný

Odpoveď:

Prídavné mená inovatívny inovačný sú obe správne. Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) zachytáva prídavné meno inovatívny v dvoch významoch, a to 1. zavádzajúci, uplatňujúci inováciu; prinášajúci nové alebo výrazne zdokonalené prvky, postupy a pod., napr. inovatívny umelec, inovatívne riešenie, inovatívny pohľad, pričom uvádza synonymný výraz inovačný, 2. ktorý je výsledkom inovácie, inovovaný, zdokonalený, modernizovaný, napr. inovatívny výrobok, inovatívne technológie, inovatívna kampaň. Pri prídavnom mene inovačný uvádza význam: 1. súvisiaci s inováciou, napr. inovačný program, inovačná politika, 2. zavádzajúci nové alebo výrazne zdokonalené prvky do existujúcej podoby, funkcie vecí, do výrobných alebo organizačných postupov a pod.; ktorý je výsledkom inovácie, napr. inovačný dizajn, inovačné trendy. Ako vyplýva z výkladu, prídavné mená inovatívny inovačný sú vo význame „zavádzajúci, uplatňujúci inováciu“ synonymné. V danom slovnom spojení teda možno použiť obe podoby: najinovačnejšie spoločnosti ajnajinovatívnejšie spoločnosti.


Otázka z 14. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inovačný