Otázka:

Je správne používať "kardanový hriadeľ" alebo "vývodový hriadeľ"?

Heslá:

kardan, kardanový, kardanový hriadeľ

Odpoveď:

 

Slovo kardan aj prídavné meno kardanový sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk, ide teda o spisovné slová. Výklad technického termínu kardan, prídavného mena kardanový, ako aj spojenia kardanový hriadeľ nájdete v slovenských výkladových slovníkoch, ktoré sú tiež prístupné na uvedenej webovej stránke.

 


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kardan