Otázka:

Je správne používať slovo zdrobnelina alebo zdrobnenina?

Heslá:

zdrobnenina, zdrobnený

Odpoveď:

 Vo význame „odvodené slovo, ktoré označuje jav menší ako základové slovo alebo vyjadruje citový vzťah k označovanému javu“ je správna podoba zdrobnenina utvorená z prídavného mena zdrobnený, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú prístupné v elektronickej podobe na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk).

 

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu zdrobnenina