Otázka:

Je správne používať slovo zdrobnelina alebo zdrobnenina?

Heslá:

zdrobnenina, zdrobnený

Odpoveď:

 

Vo význame „odvodené slovo, ktoré označuje jav menší ako základové slovo alebo vyjadruje citový vzťah k označovanému javu“ je správna podoba zdrobnenina utvorená z prídavného mena zdrobnený, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zdrobnenina
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku