Otázka:

Ako sa správne skloňuje odborný termín "ligand"?

Heslá:

ligand, ligandu, naviazanie ligandu na centrálny atóm, ligandmi, komplexy kovov s ligandmi

Odpoveď:

 

Slovo ligand má v genitíve jednotného čísla tvar ligandu, napr. naviazanie ligandu na centrálny atóm, ktorý sa uvádza v slovníkoch cudzích slov (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk), a v inštrumentáli množného čísla má tvar ligandmi, napr. komplexy kovov s ligandmi.

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ligand