Otázka:

Je prípustné pri odvolávke v texte použiť slovo viď (napr. viď kapitola ...) alebo by sa malo použiť slovo pozri? Slovo viď je zaužívané a podľa mňa to nie je čechizmus, ale rozkazovací spôsob od slovesa vidieť.

Heslá:

viď

Odpoveď:

Slovo viď je tvar 2. osoby rozkazovacieho spôsobu od slovesa vidieť, ktorým sa vyjadruje význam „nech vidíš, aby si videl“ (ide tu o zmyslový vnem). Pri použití tohto tvaru sa na konci vety dáva výkričník. Pri bibliografických odkazoch sa používa výraz pozri bez výkričníka, ktorým sa odkazuje na príslušný prameň, prípadne porov. (porovnaj). V Česko-slovenskom slovníku (1979) sa vo výklade slovesa vidět uvádza: „v platnosti častice viz str. 4 uvedené knihy“ a slovenský ekvivalent pozri na s. 4 v uvedenej knihe.


Otázka z 14. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu viď