Otázka:

Chcem sa opýtať, či sa v slovnom spojení mesto Bardejov skloňujú obe slová: primátor mesta Bardejov alebo primátor mesta Bardejova?

Heslá:

mesto Bardejov

Odpoveď:

V syntaktickom systéme slovenčiny máme obe konštrukcie, a to zhodnú konštrukciu s prístavkom, keď vlastné (miestne) meno sa zhoduje so všeobecným pomenovaním mesto, napr. Galéria mesta Bratislavy, v banskom meste Kremnici, i nezhodnú konštrukciu s pomenovacím nominatívom, v ktorej príslušné všeobecné pomenovanie, tzv. druhové určenie, sa skloňuje a vlastné miestne meno ostáva v nominatíve: Galéria mesta Bratislava, v banskom meste Kremnica. Zhodná konštrukcia sa používa pri známych, najmä domácich miestnych menách. Pri neznámych, najmä cudzích menách sa názov mesta kvôli identifikácii ponecháva v nominatíve, napr. v okolí mesta Pisticci, v osade Haidradis, na rieku Bejchle. Pri názvoch mesto, obec, rieka, vrch sa prejavuje kolísanie medzi zhodnými a nezhodnými miestnymi názvami: primátor mesta Bardejov – primátor mesta Bardejova. Uprednostnenie zhodnej alebo nezhodnej podoby miestneho názvu so všeobecným podstatným menom závisí aj od ustálenosti danej podoby konkrétneho názvu.

Podrobnejšie sa o tejto problematike dočítate v článku Jána Oravca Prístavky a nezhodné nominatívne prívlastky v miestnych názvoch v časopise Kultúra slova (1972, č. 1, s. 12 – 18). Kultúra slova je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Publikácie → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Časopisy.

 


Otázka z 14. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mesto Bardejov