Otázka:

Ako sa povie po slovensky "zednář" ? Je správny výraz slobodomurár?

Heslá:

slobodomurár, slobodomurárstvo, slobodomurársky

Odpoveď:

V databáze našej novej elektronickej jazykovej poradne sú len heslá z otázok, na ktoré sa už niekto pýtal (resp. z odpovedí na tieto otázky). To, že ste v nej nenašli slovo slobodomurár, znamená len toľko, že takúto otázku nám ešte nikto nepoložil. Odporúčame Vám vyhľadávať podobné výrazy v lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Slová slobodomurárstvo, slobodomurár slobodomurársky sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Tieto výrazy sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slobodomurár