Otázka:

Dobrý deň, ako mám skloňovať mužské priezvisko Dadu?

Heslá:

Dadu, priezviská zákončené na -u

Odpoveď:

Priezvisko Dadu sa skloňuje podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pripájajú k celému priezvisku, napr. odvolanie pána Dadua, rozhovor s pánom Daduom. 


Otázka z 05. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dadu