Otázka:

Kedy sa píše čiarka pre spojkou "ak"?

Heslá:

ak

Odpoveď:

Pred podraďovacou spojkou ak, ktorá uvádza vedľajšiu vetu podmienkovú, sa píše čiarka, napr. Prídem, ak budem môcť. – Čo sa stane, ak neposlúchnem? Čiarka pred podraďovacou spojkou ak sa nepíše vtedy, keď sa ňou uvádza vedľajšia veta vložená za priraďovacou spojkou ako a, i, ale, alebo, napr. Prídem, a ak príde aj Fero, pomôžeme ti vymaľovať. – Prídem, ale ak tam bude Mišo, odídem.  Čiarka pred podraďovacou spojkou ak sa nepíše ani vtedy, keď je pred ňou ďalšia podraďovacia spojka ako že, lebo, napr. Povedal, že ak mu pomôžeme, pozve nás na večeru. – Zavolaj mi, lebo ak nezavoláš, končíme.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu ak