Otázka:

Čo znamená slovo šichník?

Heslá:

šichník

Odpoveď:

Slovom šichník sa v minulosti pomenúvala osoba mužského rodu,  pomocný robotník, nádenník (obyčajne na stavbe). Toto slovo nájdete aj v Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) a v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šichník