Otázka:

Správne má byť odporúčania na dávkovanie alebo odporúčania pre dávkovanie?

Heslá:

na, pre, odporúčania

Odpoveď:

V spisovnej slovenčine sa účel vyjadruje predložkou na a správne je spojenie odporúčania na dávkovanie. Predložka pre sa používa v súvislosti s osobami, napr. odporúčania pre užívateľov lieku.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu na