Otázka:

Ako sa skloňuje rodina Machová v množnom čísle?

Heslá:

rodina Machová, Machovci

Odpoveď:

Spojenie rodina Machová sa v množnom čísle skloňuje takto: (dve) rodiny Machové  (bez) rodín Machových  (k) rodinám Machovým  (pozveme) rodiny Machové – (o) rodinách Machových  (s) rodinami Machovými. Súhrnné pomenovanie pre členov rodiny Machovej je Machovci a skloňuje sa takto: Machovci  (bez) Machovcov  (k) Machovcom  (pozveme) Machovcov  (o) Machovcoch  (s) Machovcami.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Machová