Otázka:

Ako máme skloňovať rodinu Machovú v množnom čísle?

Heslá:

rodina Machová, Machovci

Odpoveď:

Spojenie rodina Machová sa v množnom čísle skloňuje takto: N. (dve) rodiny Machové, G. (bez) rodín Machových, D. (k) rodinám Machovým, A (pozveme) rodiny Machové, L. (o) rodinách Machových, I. (s) rodinami Machovými. Súhrnné pomenovanie pre členov rodiny Machovej je Machovci a skloňuje sa takto: N. Machovci, G. (bez) Machovcov, D. (k) Machovcom, A (pozveme) Machovcov, L. (o) Machovcoch, I. (s) Machovcami.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Machová