Otázka:

Správne je platforma pre vyhľadávanie alebo platforma na vyhľadávanie?

Heslá:

na, pre

Odpoveď:

Účel sa v slovenčine vyjadruje predložkou na, napríklad okuliare na čítanie, potreby na písanie, zariadenie na prezeranie. Aj v spojení platforma na vyhľadávanie má byť predložka na. Predložka pre sa používa v súvislosti s osobami, napr. okuliare pre krátkozrakých, potreby pre žiakov, zariadenie pre klientov alebo platforma pre používateľov.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu na