Otázka:

Akú predložku mám použiť vo výraze budova pre šport? Alebo mám použiť iný výraz?

Heslá:

budova pre šport, telocvičňa, športová hala, budova na šport

Odpoveď:

V spojení budova pre šport odporúčame použiť predložku na – budova na šport, no zároveň súhlasíme s názorom, že na pomenovanie budovy, v ktorej sa športuje, by bolo vhodnejšie použiť ustálené slovo telocvičňa alebo slovné spojenie športová hala. 

 


Otázka z 04. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu budova pre šport