Otázka:

V populárno-náučných textoch som objavila slovo "dospelec", označujúce dospelú formu nejakého živočícha. Je toto slovo spisovné?

Heslá:

dospelec, dospelý

Odpoveď:

 

Na označenie dospelého jedinca hmyzu sa v odbornej terminológii ustálene používa jednoslovný termín imágo. Slovo dospelec pochádza pravdepodobne z češtiny, podľa Entomologického náučného slovníka (Príroda: Bratislava 1984) je slovo dospělec českým synonymným ekvivalentom (k českému termínu imago) a uvádza sa pri hesle imágo. Aj keď slovotvorne možno slovo dospelec ako odvodeninu prídavného mena dospelý obhájiť aj v slovenčine, kde sú doložené aj názvy osôb s príponou -ec utvorené z prídavných mien zakončených na -lý, napr. zúfalý – zúfalec, zbabelý – zbabelec, znalý – znalec, odporúčame v odbornej tlači v uvedenom význame používať termín imágo.

 


Otázka z 24. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dospelec