Otázka:

Ako sa správne píšu značky matematických a fyzikálnych jednotiek? Dáva sa medzi číslom a jednotkou medzera?

Heslá:

päťkilometrový, päť kilometrov, 5 km

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností značky jednotiek sa píšu vždy v rovnakom riadku za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľujú medzerou, napr. 50 cm, 4 l (takto zapíšeme spojenie päťdesiat centimetrov aj prídavné meno päťdesiatcentimetrový, štyri litre aj štvorlitrový). Takisto význam päť kilometrov sa vyjadruje číslicami a značkou  v podobe 5 kma rovnako sa vyjadruje a význam päťkilometrový.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päťkilometrový