Otázka:

Ako sa správne spisovne povie - osivá alebo semená?

Heslá:

osivo, predaj osiva, osív, semien

Odpoveď:

 

Slovo osivo vo význame „semeno určené na siatie“ je spisovné a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Na pomenovanie predaja možno použiť označenie predaj osiva, osív aj semien.

 


Otázka z 23. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osivo