Otázka:

Je vo vete Aby si sa nestratil slovo "aby" časticou alebo spojkou?

Heslá:

aby, Aby si sa nestratil, žeby

Odpoveď:

 Určenie slovnodruhovej príslušnosti slova aby vo vete Aby si sa nestratil závisí od širšieho kontextu. Mohlo by ísť o časticu, ak by uvedená veta vyjadrovala želanie, upozornenie alebo výstrahu (vo význame žeby), no na konci takýchto typov viet býva výkričník. Keby slovo aby vystupovalo vo funkcii spojky, mala by vete Aby si sa nestratil predchádzať veta, ktorú by dopĺňala a ku ktorej by v prípade súvetia (napr. Kúpila som ti mapu, aby si sa nestratil) bola v podraďovacom vzťahu. Takéto oddelenie je možné napríklad v dialógu, keď sa dodatočne doplní informácia z predchádzajúcej vety, napr. Kúpila som ti mapu. Aby si sa nestratil.

 


Otázka z 23. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu aby